FLORYDA STRONG LADY Berganza - DUSIA

RODOWÓD-PEDIGREE      GALERIA-GALLERY

FLORYDA STRONG LADY Berganza - DUSIA

WYSTAWA
SHOW

DATA
DATE

SĘDZIA
JUDGE

KLASA
CLASS

LOKATA - OCENA

NOWY DWÓR MAZ. -
krajowa - NATIONAL SHOW

03.10.2004

Ewa Bukład

MŁODZIEŻY
JUNIOR

1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
ZW. MŁODZIEŻY
JUNIOR WINNER
CZĘSTOCHOWA -
krajowa - NATIONAL SHOW

17.10.2004

Eugeniusz Nagiel

MŁODZIEŻY
JUNIOR

2 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
KIELCE -
krajowa - NATIONAL SHOW

20-21.11.2004

Piotr Śliwka

MŁODZIEŻY
JUNIOR

1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
ZW. MŁODZIEŻY
JUNIOR WINNER
KATOWICE -
międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW
18-20.03.2005 Piotr Król MŁODZIEŻY
JUNIOR
2 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
OPOLE -
międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW
23-24.04.2005 Joanna Szczepańska-Korpetta MŁODZIEŻY
JUNIOR
3 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
ŁÓDŹ -
międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW
01.05.2005 Andrzej Mania MŁODZIEŻY
JUNIOR
2 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
KIELCE -
krajowa - NATIONAL SHOW
15.05.2005 Zbigniew Gilarski POŚREDNIA
INTERMEDIATE
1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT
EURODOG TULLN 3-5.06.2005  

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

BDB - VERY GOOD
WARSZAWA - międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW 9-10.07.2005

Rita Trainin

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

2 - DOSKONAŁA - EXCELLENT

SCHNAUZER-PINSCHER SHOW  - TRAKAI Litwa

7.08.2005

Ala Filatova

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT CAC
BIAŁYSTOK -
krajowa - NATIONAL SHOW
28.08.2005 Jadwiga Niciewicz POŚREDNIA
INTERMEDIATE
1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT CWC NSwR
WARSZAWA - krajowa - NATIONAL SHOW 10.09.2005

Bożena Kowalska-Malitka

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT CWC NSwR
NOWY DWÓR MAZ. - krajowa - NATIONAL SHOW 02.10.2005

Iwona Giczela

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

1 - DOSKONAŁA - EXCELLENT CWC
POZNAŃ - międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW 06.11.2005

Lilianna Bachurzewska

POŚREDNIA
INTERMEDIATE

DOSKONAŁA - EXCELLENT
ŁÓDŹ -
międzynarodowa - INTERNATIONAL SHOW
      2 - BDB - VERY GOOD